Siły

Przelicznik jednostek miar siły

Nazwa Symbol Wynik

niuton (newton)

N 1,00

kiloniuton (kilonewton)

kN 0,00

dyna (dyne)

dyn 100000,00

kilogram-siła (kilogram-force)

kG 0,10

poundal

pdl 7,23

lbf) (pound-force)

lbs 0,22


Najpopularniesze kalkulatory