Prędkości

Przelicznik jednostek miar prędkości

Nazwa Symbol Wynik

metr na sekundę (meter per second)

m/s 1,00

kilometr na godzinę (kilometer per hour)

km/h 3,60

mila lądowa na godzinę (land mile per hour)

mph 2,24

węzeł - mila morska na godzinę (knot - nautical mile per hour)

kt 1,94

mach - prędkość dźwięku w powietrzu

ma 0,00

prędkość światła (speed of light)

c 0,00


Najpopularniesze kalkulatory