8446
Weryfikatory

Weryfikator numerów ISMN

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru ISMN (Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego).
13562
Medyczne

Kalkulator wskaźnika dializy Kt/V

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik dializy KT/V.
4638
Finansowe

Kalkulator opłaty prolongacyjnej

Oblicza wysokość opłaty prolongacyjnej, na podstawie wprowadzonego terminu odroczenia płatności oraz kwoty zaległości. Zakładamy, że stopa procentowa wynosi 7,25% (od 10.05.2012). Opłata prolongacyjna – opłata wnoszona przez podatników, którym, na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
5923
Medyczne

Osmolalność surowicy

Kalkulator oblicza osmolalność surowicy pacjenta i podaje informację, czy wartość mieści się w normie.
32565
Weryfikatory

Weryfikator numerów EAN-13

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru EAN-13.
55481
Budowlane

Kalkulator liczby płytek podłogowych i zaprawy klejącej

Kalkulator na podstawie podanych wymiarów płytki oraz powierzchni pomieszczenia, w którym będą kładzione płytki, oblicza potrzebną ilość płytek oraz zaprawy klejącej do nich.
10697
Finansowe

Wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku na jedną akcję

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku na jedną akcję P/E. P/E informuje, ile razy wartość rynkowa firmy przewyższa wartość zysku wypracowanego w ciągu roku. Odzwierciedla stosunek inwestorów do firmy. Wzrost tego wskaźnika informuje o tym, że inwestorzy decydują się płacić za akcje danej firmy więcej niż poprzednio.
99423
Życie codzienne

Kalkulator czasu ładowania baterii

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza przewidywany czas ładowania baterii.
18168
Matematyczne

Średnia geometryczna

Kalkulator na podstawie wprowadzonych liczb oddzielonych przecinkami oblicza ich średnią geometryczną. Minusy wprowadzone przy ocenach nie będą brane pod uwagę.
5774
Życie codzienne

Kalkulator wirtualnej temperatury powietrza

Kalkulator na podstawie podanej temperatury powietrza, punktu rosy oraz ciśnienia atmosferycznego oblicza temperaturę wirtualną. Jest to temperatura umowna, jaką powinno mieć powietrze suche, aby jego gęstość przy tym samym ciśnieniu równała się gęstości danego powietrza wilgotnego.
198764
Informatyczne

Kalkulator prędkości pobierania

Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjny czas pobierania pliku o zadanej wielkości dla łącza o danych parametrach.
7333
Medyczne

Ryzyko wykrycia osteoporozy u mężczyzn

Kalkulator na podstawie wprowadzonej wagi oraz wieku określa ryzyko wykrycia u pacjenta osteoporozy.
8422
Weryfikatory

Weryfikator numerów EAN-8

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru EAN-8.
10276
Matematyczne

Objętość sześcianu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości sześcianu.
15877
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.