24689
Kalendarzowe

Kalkulator stażu pracy

Kalkulator umożliwia obliczenie łącznego stażu pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia.
2853
Życie codzienne

Konwerter numeru telefonu

Konwerter przyjmuje na wejściu alfanumeryczny numer telefonu i zamienia go do formatu numerycznego.
42322
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
6626
Chemiczne

Prawo Charles'a

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości temperatury i objętości oblicza wybrany parametr korzystając z prawa Charles'a.
2833
Matematyczne

Kalkulator objętości walca

Jak obliczyć objętość walca?
Kalkulator pozwala obliczyć objętość walca za pomocą wysokości i powierzchni walca.
16390
Medyczne

Alkoholowe zapalenie wątroby - Wskaźnik rokowniczy Maddreya (DF):

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik Maddreya, który pomaga ocenić stadium choroby - alkoholowego zapalenia wątroby.
2965
Fizyczne

Prawo Ohma

Kalkulator oblicza opór w obwodzie w Omach. Aby otrzymać brakującą wartość, wpisz dwie, które już znasz i mogą posłużyć do wykonania obliczeń.
6058
Finansowe

Renta odroczona

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych pozwala obliczyć wysokość renty odroczonej. http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Deferred+Annuity
5221
Medyczne

Płyny utrzymania (Maintance fluid)

Kalkulator na podstawie wprowadzonej wagi w kilogramach oblicza
9426
Finansowe

Kalkulator limitu, który uprawnia do zwolnienia z VAT

Kalkulator pozwala sprawdzić, jaka kwota obrotów uprawnia Cię do zwolnienia z podatku VAT, jeżeli rozpocząłeś działalność gospodarczą w trakcie roku.
5057
Zdrowie

Tętno maksymalne(MHR)

Kalkulator pozwala obliczyć indeks tętna maksymalnego (MHR) dla naszego ciała.
719106
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
30875
Matematyczne

Pole i objętość walca

Jak obliczyć pole walca?
Jak obliczyć objętość walca?
Kalkulator na podstawie wprowadzonych: promienia podstawy oraz wysokości walca oblicza jego pole i objętość.
8377
Weryfikatory

Weryfikator NRB/BBAN

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru rachunku bankowego.