Objętości

Przelicznik jednostek miar objętości

Nazwa Symbol Wynik

metr sześcienny (cubic meter)

m3 1,0000000000

kilometr sześcienny (cubic kilometer)

km3 0,0000000010

decymetr sześcienny = litr (cubic decimeter = liter)

dm3 = l 1000,0000000000

centymetr sześcienny = mililitr (cubic centimeter)

cm3 = ml 1000000,0000000000

milimetr sześcienny (cubic millimeter)

mm3 999999999,9999998808

cal sześcienny (cubic inch)

in3 61023,7440947323

stopa sześcienna (cubic foot)

ft3 35,3146667215

jard sześcienny (cubic yard)

yd3 1,3079506193

galon USA (gallon US)

gal 264,1720523581

galon ang (gallon UK)

galUK 219,9692482991

galon suchy (gallon dry)

galD 227,0207342577

buszel USA (bushel US)

bu 28,3775933928

buszel ang (bushel UK)

buUK 27,4959443482

baryłka USA wino (US wine barrel )

bbl 8,3866493600

baryłka ang (UK barrel )

bblUK 6,1102285225

baryłka petro (barrel petroleum-oil)

bo 6,2898224383


Najpopularniesze kalkulatory