Długości

Przelicznik jednostek miar długości

Nazwa Symbol Wynik

metr (meter)

m 0,30

kilometr (kilometer)

km 0,00

decymetr (decimeter)

dm 3,05

centymetr (centimeter)

cm 30,48

milimetr (millimeter)

mm 304,80

mikrometr = mikron (micrometer = micron)

µm = µ 304800,00

angstrem (angstrom)

Å 3048000000,00

cal (inch)

" 12,00

stopa (foot)

ft 1,00

jard (yard)

yd 0,33

mila (land mile)

mi 0,00

mila morska (nautical mile)

nmi 0,00

jednostka astronomiczna (astronomical unit)

au 0,00

rok świetlny (light-year)

ly 0,00

parsek (parsec)

pc 0,00


Najpopularniesze kalkulatory