Długości

Przelicznik jednostek miar długości

Nazwa Symbol Wynik

metr (meter)

m 1,0000000000

kilometr (kilometer)

km 0,0010000000

decymetr (decimeter)

dm 10,0000000000

centymetr (centimeter)

cm 100,0000000000

milimetr (millimeter)

mm 1000,0000000000

mikrometr = mikron (micrometer = micron)

µm = µ 1000000,0000000000

angstrem (angstrom)

Å 10000000000,0000000000

cal (inch)

" 39,3700787402

stopa (foot)

ft 3,2808398950

jard (yard)

yd 1,0936132983

mila (land mile)

mi 0,0006213712

mila morska (nautical mile)

nmi 0,0005399568

jednostka astronomiczna (astronomical unit)

au 0,0000000000

rok świetlny (light-year)

ly 0,0000000000

parsek (parsec)

pc 0,0000000000


Najpopularniesze kalkulatory