11414
Dane o Polsce

Przeciętne ceny gruntów

Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2012 2013 2014 2015
Grunty orne ogółem 4390 zł 5197 zł 5753 zł 8244 zł 12134 zł 17042 zł 25441,5 zł 26339 zł 32317,2 zł 38579 zł
Grunty dobre ( pszenno - buraczane ) ogółem 6182 zł 6182 zł 7308 zł 7960 zł 11001 zł 15325 zł 20809 zł 32102,1 zł 32272,7 zł 42538 zł
Grunty średnie ( żytnio-ziemniaczane ) ogółem 4527 zł 5315 zł 5801 zł 8603 zł 12654 zł 17726 zł 25659,5 zł 26973,3 zł 32751 zł 39149 zł
Grunty słabe (piaszczyste) ogółem 2460 zł 2969 zł 3497 zł 5843 zł 9228 zł 9228 zł 13561 zł 19096,0 zł 20186,7 zł 23460 zł


Podobne pytania
9168
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
11572
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

7582
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
6867
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
6175
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
7261
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
3459795
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1557224
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
1549716
Budowlane

Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?

Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
1267008
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
984474
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.