218293
Dane o Polsce

Powierzchnia Polski w porównaniu z innymi państwami Europy

Powierzchnia ogólna ( EU )
2012
Europa 10 180 tys. km2
Unia Europejska 4406,1 tys. km2
Austria 83,9 tys. km2
Belgia 30,5 tys. km2
Bułgaria 110,9 tys. km2
Cypr 9,3 tys. km2
Czechy 78,9 tys. km2
Dania 42,9 tys. km2
Estonia 45,2 tys. km2
Finlandia 338,4 tys. km2
Francja 632,8 tys. km2
Grecja 132,0 tys. km2
Hiszpania 506,0 tys. km2
Holandia 41,5 tys. km2
Irlandia 69,8 tys. km2
Litwa 65,3 tys. km2
Luksemburg 2,6 tys. km2
Łotwa 64,6 tys. km2
Malta 0,3 tys. km2
Niemcy 357,1 tys. km2
Polska 312,7 tys. km2
Portugalia 92,2 tys. km2
Rumunia 238,4 tys. km2
Słowacja 49,0 tys. km2
Słowenia 20,3 tys. km2
Szwecja 438,6 tys. km2
Węgry 93,0 tys. km2
Wielka Brytania 248,5 tys. km2
Włochy 301,3 tys. km2


Podobne pytania
9060
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
11466
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

7491
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
6782
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
6080
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
11305
Dane o Polsce

Przeciętne ceny gruntów

7179
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
3453627
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1552846
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
1549328
Budowlane

Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?

Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
1266726
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
982594
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.