3661
Dane o Polsce

Przeciętne ceny detaliczne towarów

Transport
1999 2003 2005 2007 2009 2012 2013 2014 2015
Rower turystyczny 444,97 zł 566,79 zł 587,89 zł 630,45 zł 743,86 zł 950,65 zł 1001,58 zł 1049,48 zł 1116,08 zł
Benzyna silnikowa "Euro-Super" - 1l - zł 3,37 zł 4,03 zł 4,25 zł 4,18 zł - zł - zł - zł - zł
Mycie mechaniczne nadwozia samochodu osobowego 12,06 zł 13,76 zł 13,85 zł 13,98 zł 14,90 zł 16,34 zł 16,74 zł 17,04 zł 17,36 zł
Kurs samochodowy kat. "B" 605,76 zł 677,32 zł 1091,53 zł 1176,87 zł 1279,55 zł 1281,79 zł 1312,21 zł 1309,58 zł 1311,00 zł
Bilet normalny na przejazd tramwajem, jednorazowy 1,57 zł 2,11 zł 2,22 zł 2,29 zł 2,50 zł 2,95 zł 3,28 zł 3,30 zł 3,32 zł
Bilet normalny na przejazd autobusem miejskim, jednorazowy 1,27 zł 1,81 zł 1,92 zł 2,00 zł 2,19 zł 2,58 zł 2,72 zł 2,73 zł 2,71 zł
Przejazd taksówką osobową, taryfa dzienna - za 5km 10,29 zł 12,38 zł 12,93 zł 13,34 zł 14,81 zł 15,92 zł 16,09 zł 16,15 zł 15,88 zł


Podobne pytania
4671
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
6178
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

3860
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
3199
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2608
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
3415
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
2558656
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1143542
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
974330
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
936553
Budowlane

Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?

Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
731428
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.