605
Dane o Polsce

Jakie są dochody majątkowe w miastach w regionie północnym?

Dane: Dochody majątkowe w miastach na prawach powiatu w regionie północnym
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2007,2010,2012,2013,2014,2015
Dochody, wydatki i warunki życia ludności
2007 2010 2012 2013 2014 2015
Dochody majątkowe w miastach na prawach powiatu w regionie północnym 893084166,29 zł 867304751,18 zł 1837894271,92 zł 1619658461,09 zł 1382465916,95 zł 1597793769,83 zł


Podobne pytania
4792
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
6347
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

4002
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
3309
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2718
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
3540
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
2598189
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
1146551
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
992006
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
971104
Budowlane

Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?

Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.
742485
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.