1078
Dane o Polsce

Jaka jest liczba teatrów i instytucji muzycznych?

Dane: Teatry i instytucje muzyczne
Zakres danych: Kultura
Lata: 1999,2002,2005,2008,2010,2012,2013,2014,2015
Kultura
1999 2002 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015
Teatry i instytucje muzyczne 190 180 181 187 183 174 170 171 177


Podobne pytania
4945
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
6570
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

4171
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
3442
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2843
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
3691
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
14978
Medyczne

Skala Glasgow - ocena poziomu świadomości

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych podaje ocenę poziomu świadomości według skali Glasgow.
9253
Matematyczne

Podstawowe równania i nierówności z wartością bezwzględną

Kalkulator dotyczy podstawowych zagadnień z wartością bezwzględną dla niezerowego parametru "a"
8357
Matematyczne

Objętość sześcianu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości sześcianu.
28494
Matematyczne

Pole trapezu

Kalkulator oblicza pole trapezu.
9078
Weryfikatory

Weryfikator NRB/BBAN

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru rachunku bankowego.