1131
Dane o Polsce

Ile wynosi wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w sektorze prywatnym?

Dane: Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej, sektor prywatny
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2009,2010,2011,2012,2013,2014
Dochody, wydatki i warunki życia ludności
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej, sektor prywatny 130279877 122815149 134016907 137508188 142569835 157050453


Podobne pytania
4937
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
6552
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

4158
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
3435
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2833
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
3681
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
2667
Finansowe

Kalkulator wartości wykupu

Kalkulator na podstawie podanej sumy kapitału, stopy procentowej oraz liczby lat oblicza przybliżoną wartość wykupu. Wartość wykupu - część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie zwracana ubezpieczającemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy.
6750
Medyczne

Objętość krwi w organizmie

Kalkulator na podstawie podanej wagi i danego organizmu oblicza prawidłową objętość krwi.
6591
Medyczne

Kalkulator przepływu mózgowego (Cerebral Blood Flow)

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza jaka ilość krwi jest dostarczana do mózgu w czasie jednej minuty.
213445
Pracownicze

Jak wyliczyć urlop? Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego.

jak wyliczyć urlop wypoczynkowy? jak obliczyć urlop? jak się liczy urlop wypoczynkowy?
Kalkulator na podstawie wprowadzonego rodzaju ukończonej szkoły i dat rozpoczęcia oraz zakończenia pracy oblicza należny czas urlopu wypoczynkowego.
15885
Matematyczne

Pole i obwód koła

Jak obliczyć pole i obwód koła?
Kalkulator oblicza na podstawie podanego promienia pole i obwód koła.