31058
Chemiczne

Kalkulator Entalpii

Kalkulator Entalpii używany jest do obliczania transferu ciepła w czasie kwazistatycznego procesu mającego miejsce w zamkniętym termodynamicznie systemie pod wpływem stałego ciśnienia (proces izobaryczny).


Zobacz podobne
11854
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.
8760
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
8619
Chemiczne

Rozcieńczanie roztworów

Kalkulator na podstawie podanych objętości i stężeń roztworów oblicza przed i po rozcieńczeniu objętość dodanego roztworu.
Użytkownicy oglądali również
885605
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
4046
Medyczne

Objętość krwi w organizmie

Kalkulator na podstawie podanej wagi i danego organizmu oblicza prawidłową objętość krwi.
67034
Informatyczne

Szyfr cezara

Kalkulator szyfruje tekst podanym kluczem za pomocą szyfru Cezara. Przyjmowane są tylko litery, pozostałe znaki są ignorowane.
29284
Finansowe

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości zysku i sprzedaży netto oblicza wskaźnik rentowności sprzedaży ROS. ROS informuje o wartości zysku netto (po opodatkowaniu), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów, wyrobów i usług.
42851
Finansowe

ROCE - wskaźnik wydajności inwestycji

Kalkulator oblicza wskaźnik ROCE na podstawie podanych zysków przed opodatkowaniem, całkowitego kapitału oraz bieżących zobowiązań. ROCE (ang. Return On Capital Employed) - wskaźnik określający wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał firmy.