22918
Chemiczne

Kalkulator Entalpii

Kalkulator Entalpii używany jest do obliczania transferu ciepła w czasie kwazistatycznego procesu mającego miejsce w zamkniętym termodynamicznie systemie pod wpływem stałego ciśnienia (proces izobaryczny).


Zobacz podobne
10045
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.
7446
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
6048
Chemiczne

Prawo Boyle'a/Mariotte'a

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości ciśnień i objętości oblicza wybrany parametr korzystając z prawa Boyle'a/Mariotte'a.
Użytkownicy oglądali również
16204
Finansowe

Kalkulator odsetek własnych (umownych)

Kalkulator oblicza kwotę odsetek własnych/umownych na podstawie faktycznego oraz wymaganego terminu zapłaty, a także kwoty należności i stawki procentowej (rocznej, miesięcznej, dziennej).
56351
Życie codzienne

Kalkulator czasu ładowania baterii

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza przewidywany czas ładowania baterii.
84059
Oszczędnościowe

Kalkulator spalania paliwa, gazu LPG, benzyny przez samochód

Kalkulator na podstawie długości podróży, średniego spalania i kosztu paliwa (benzyny lub gazu) obliczy ile zapłacimy za paliwo.
10045
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.
19284
Matematyczne

Prosta przechodząca przez podane punkty

Kalkulator podaje równanie prostej przechodzącej przez podane przez użytkownika punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych.