28191
Chemiczne

Kalkulator Entalpii

Kalkulator Entalpii używany jest do obliczania transferu ciepła w czasie kwazistatycznego procesu mającego miejsce w zamkniętym termodynamicznie systemie pod wpływem stałego ciśnienia (proces izobaryczny).


Zobacz podobne
11211
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.
8299
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
7046
Chemiczne

Rozcieńczanie roztworów

Kalkulator na podstawie podanych objętości i stężeń roztworów oblicza przed i po rozcieńczeniu objętość dodanego roztworu.
Użytkownicy oglądali również
5998
Matematyczne

Oblicz liczbę wyrazów i znaków w tekście

Kalkulator ma na celu zliczenie liczby wyrazów i znaków w tekście.
2349861
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
6818
Finansowe

Kalkulator VAT Brutto - Netto cen towarów i usług

Jak obliczyć kwotę brutto z uwzględnieniem podatku VAT? Jak obliczyć kwotę netto z uwzględnieniem podatku VAT?
Pozwala na obliczenie kwoty brutto lub netto ceny z uwzględnieniem podatku VAT.
4756
Matematyczne

Objętość równoległościanu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości równoległościanu.
5731
Matematyczne

Badanie zmienności przebiegu funkcji kwadratowej

Kalkulator bada zmienność przebiegu funkcji kwadratowej w dziedzinie liczb rzeczywistych.