9722
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.


Zobacz podobne
21263
Chemiczne

Kalkulator Entalpii

Kalkulator Entalpii używany jest do obliczania transferu ciepła w czasie kwazistatycznego procesu mającego miejsce w zamkniętym termodynamicznie systemie pod wpływem stałego ciśnienia (proces izobaryczny).
7234
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
5832
Chemiczne

Prawo Boyle'a/Mariotte'a

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości ciśnień i objętości oblicza wybrany parametr korzystając z prawa Boyle'a/Mariotte'a.
Użytkownicy oglądali również
25728
Życie codzienne

Alfabet Morse'a - tłumacz

Tłumaczy wpisany tekst na alfabet Morse'a.
21263
Chemiczne

Kalkulator Entalpii

Kalkulator Entalpii używany jest do obliczania transferu ciepła w czasie kwazistatycznego procesu mającego miejsce w zamkniętym termodynamicznie systemie pod wpływem stałego ciśnienia (proces izobaryczny).
28153
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
14625
Medyczne

Konwerter jednostek glikemii (stężenia cukru we krwi)

Kalkulator dokonuje konwersji stężenia cukru we krwi z miligramów na decylitr (mg/dL) na milimole na litr (mmol/L) i odwrotnie.
607481
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.