25118
Fizyczne

Powierzchnia radiatora

Kalkulator oblicza optymalną powierzchnię radiatora dla jego wskaźnika temperatury.


Zobacz podobne
53872
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
52256
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
43040
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
222808
Budowlane

Kalkulator zużycia zapraw i fug

Kalkulator oblicza orientacyjne zużycie zapraw i fug przy układaniu płytek na podanej powierzchni, biorąc pod uwagę wysokość zęba pracy zębatej, wymiary płytek oraz szerokość i głębokość spoiny.
182142
Finansowe

ROCE - wskaźnik wydajności inwestycji

Kalkulator oblicza wskaźnik ROCE na podstawie podanych zysków przed opodatkowaniem, całkowitego kapitału oraz bieżących zobowiązań. ROCE (ang. Return On Capital Employed) - wskaźnik określający wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał firmy.
129633
Życie codzienne

Kalkulator czasu ładowania baterii

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza przewidywany czas ładowania baterii.
931150
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
1437965
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.