7546
Chemiczne

Rozcieńczanie roztworów

Kalkulator na podstawie podanych objętości i stężeń roztworów oblicza przed i po rozcieńczeniu objętość dodanego roztworu.


Zobacz podobne
29039
Chemiczne

Kalkulator Entalpii

Kalkulator Entalpii używany jest do obliczania transferu ciepła w czasie kwazistatycznego procesu mającego miejsce w zamkniętym termodynamicznie systemie pod wpływem stałego ciśnienia (proces izobaryczny).
11395
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.
8419
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
Użytkownicy oglądali również
35231
Matematyczne

Kalkulator procentowy

Kalkulator pozwala obliczyć procenty z podanych wartości liczbowych.
32355
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
60764
Medyczne

Konwerter jednostek glikemii (stężenia cukru we krwi)

Kalkulator dokonuje konwersji stężenia cukru we krwi z miligramów na decylitr (mg/dL) na milimole na litr (mmol/L) i odwrotnie.
7522
Matematyczne

Zamiana postaci ułamków

Kalkulator zamienia ułamek zwykły na ułamek dziesiętny lub na odwrót.
1139
Matematyczne

Liczba czworościenna

Liczby czworościenne to liczby naturalne, dla których możliwe jest skonstruowanie czworościanu foremnego z kul. Są szczególnym przypadkiem liczb piramidalnych.