1473
Fizyczne

Opór właściwy i przewodnictwo właściwe

Kalkulator oblicza rezystywność i konduktywność materiału na podstawie rezystancji, pola przekroju poprzecznego elementu i jego długości dla temperatury 20 °C.


Zobacz podobne
39132
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
31310
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
26989
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
22567
Matematyczne

Pole i objętość kuli

Kalkulator na podstawie wprowadzonego promienia kuli oblicza jej powierzchnię oraz objętość.
1020866
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
18954
Życie codzienne

Kalkulator odległości między miastami Polski

Kalkulator pozwala obliczyć odległość w linii prostej między dwoma wybranymi większymi miastami Polski.
35738
Matematyczne

Obwód elipsy

Kalkulator oblicza obwód elipsy dla podanych długości osi przez nią przechodzących.
733804
Budowlane

Jak obliczyć potrzebną ilość tapety?

Jak oszacować niezbędną ilość tapety?
Ile kupić tapety?
Jak obliczyć ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju?
Kalkulator pozwala oszacować niezbędną ilość tapety potrzebną do wytapetowania pokoju o podanych wymiarach.