8403
Fizyczne

Opór właściwy i przewodnictwo właściwe

Kalkulator oblicza rezystywność i konduktywność materiału na podstawie rezystancji, pola przekroju poprzecznego elementu i jego długości dla temperatury 20 °C.


Zobacz podobne
52961
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
51815
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
42128
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
16226
Oszczędnościowe

Oblicz ile wydajesz na papierosy

Kalkulator pomaga obliczyć roczne wydatki na papierosy.
915306
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
15162
Medyczne

Procentowa redukcja mocznika we krwi po dializie

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych podaje jak zmienił się poziom mocznika we krwi po przeprowadzeniu hemodializy.
712890
Budowlane

Izolacja ścian

Jak policzyć izolację ścian?
Kalkulator pozwala obliczyć ilość płyt izolacyjnych potrzebnych do pokrycia ścian budynku metodą "lekką mokrą" lub "lekką suchą". Nie ma do wyboru metody ponieważ dla jednej i drugiej wyniki są identyczne.
11519
Chemiczne

Prawo Charles'a

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości temperatury i objętości oblicza wybrany parametr korzystając z prawa Charles'a.