56288
Życie codzienne

Przewidywany wzrost dziecka

Kalkulator na podstawie podanej płci dziecka oraz wzrostu rodziców oblicza przewidywany wzrost dziecka jako osoby dorosłej.


Zobacz podobne
974326
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
76666
Życie codzienne

Kalkulator czasu ładowania baterii

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza przewidywany czas ładowania baterii.
54732
Życie codzienne

Konwerter skali mapy

Kalkulator pozwala wyznaczyć rzeczywistą odległość odpowiadającą odległości na mapie o podanej skali. Jeżeli mapa ma skalę 1:500000 do pola wejścia należy wprowadzić wartość 500000.
Użytkownicy oglądali również
25917
Matematyczne

Prosta przechodząca przez podane punkty

Kalkulator podaje równanie prostej przechodzącej przez podane przez użytkownika punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych.
2558647
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
974326
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
25871
Weryfikatory

Weryfikator numerów EAN-13

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru EAN-13.
93254
Matematyczne

Kalkulator funkcji trygonometrycznych

Kalkulator na podstawie wprowadzonego kąta w stopniach lub radianach oblicza wartości podstawowych funkcji trygonometrycznych.