10053
Matematyczne

Oblicz liczbę wyrazów i znaków w tekście

Kalkulator ma na celu zliczenie liczby wyrazów i znaków w tekście.
9556
Matematyczne

Podstawowe równania i nierówności z wartością bezwzględną

Kalkulator dotyczy podstawowych zagadnień z wartością bezwzględną dla niezerowego parametru "a"
9363
Matematyczne

Działania na ułamkach zwykłych

Kalkulator przeprowadza cztery podstawowe operacje na ułamkach zwykłych. Wynik zwraca w postaci ułamka niewłaściwego i nieskracalnego.
8943
Matematyczne

Punkt środkowy (mid point)

Kalkulator oblicza współrzędne punktu znajdującego się dokładnie w połowie odległości pomiędzy dwoma zadanymi punktami na płaszczyźnie dwuwymiarowej.
8601
Matematyczne

Objętość sześcianu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości sześcianu.
8506
Matematyczne

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia 20×20 Daje możliwość mnożenia przez siebie dowolnych liczb naturalnych (1-20).
8408
Matematyczne

Pole trójkąta za pomocą wzoru Herona

Kalkulator oblicza pole trójkąta po podaniu długości trzech boków.
8334
Matematyczne

Pole rombu

Kalkulator umożliwia obliczenie pola rombu.
7727
Matematyczne

Pole prostokąta

Kalkulator umożliwia obliczenie pola prostokąta.
7345
Matematyczne

Badanie zmienności przebiegu funkcji kwadratowej

Kalkulator bada zmienność przebiegu funkcji kwadratowej w dziedzinie liczb rzeczywistych.
7001
Matematyczne

Czy liczba jest pierwsza

Sprawdza czy podana przez użytkownika liczba jest liczbą pierwszą.
6668
Matematyczne

Pole powierzchni trójkąta

Kalkulator oblicza pole powierzchni trójkąta.
6219
Matematyczne

Liczba kwadratowo-trójkątna (Square triangular number)

Liczba kwadratowo-trójkątna posiada właściwości liczby kwadratowej oraz trójkątnej.
6115
Matematyczne

Objętość równoległościanu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości równoległościanu.
5876
Matematyczne

Pole równoległoboku

Kalkulator umożliwia obliczenie pola równoległoboku.