10769
Matematyczne

Suma kwadratów liczb naturalnych od 1 do n

Kalkulator oblicza sumę kwadratów kolejnych liczb naturalnych od jeden do podanej wartości.
10640
Matematyczne

Podstawowe równania i nierówności z wartością bezwzględną

Kalkulator dotyczy podstawowych zagadnień z wartością bezwzględną dla niezerowego parametru "a"
9977
Matematyczne

Działania na ułamkach zwykłych

Kalkulator przeprowadza cztery podstawowe operacje na ułamkach zwykłych. Wynik zwraca w postaci ułamka niewłaściwego i nieskracalnego.
9524
Matematyczne

Punkt środkowy (mid point)

Kalkulator oblicza współrzędne punktu znajdującego się dokładnie w połowie odległości pomiędzy dwoma zadanymi punktami na płaszczyźnie dwuwymiarowej.
9485
Matematyczne

Pole trójkąta za pomocą wzoru Herona

Kalkulator oblicza pole trójkąta po podaniu długości trzech boków.
9370
Matematyczne

Objętość sześcianu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości sześcianu.
9130
Matematyczne

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia 20×20 Daje możliwość mnożenia przez siebie dowolnych liczb naturalnych (1-20).
9031
Matematyczne

Pole rombu

Kalkulator umożliwia obliczenie pola rombu.
8734
Matematyczne

Pole prostokąta

Kalkulator umożliwia obliczenie pola prostokąta.
7985
Matematyczne

Badanie zmienności przebiegu funkcji kwadratowej

Kalkulator bada zmienność przebiegu funkcji kwadratowej w dziedzinie liczb rzeczywistych.
7540
Matematyczne

Pole powierzchni trójkąta

Kalkulator oblicza pole powierzchni trójkąta.
7519
Matematyczne

Czy liczba jest pierwsza

Sprawdza czy podana przez użytkownika liczba jest liczbą pierwszą.
6757
Matematyczne

Liczba kwadratowo-trójkątna (Square triangular number)

Liczba kwadratowo-trójkątna posiada właściwości liczby kwadratowej oraz trójkątnej.
6614
Matematyczne

Objętość równoległościanu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości równoległościanu.
6487
Matematyczne

Pole równoległoboku

Kalkulator umożliwia obliczenie pola równoległoboku.