10996
Matematyczne

Suma kwadratów liczb naturalnych od 1 do n

Kalkulator oblicza sumę kwadratów kolejnych liczb naturalnych od jeden do podanej wartości.
10869
Matematyczne

Podstawowe równania i nierówności z wartością bezwzględną

Kalkulator dotyczy podstawowych zagadnień z wartością bezwzględną dla niezerowego parametru "a"
10179
Matematyczne

Działania na ułamkach zwykłych

Kalkulator przeprowadza cztery podstawowe operacje na ułamkach zwykłych. Wynik zwraca w postaci ułamka niewłaściwego i nieskracalnego.
9745
Matematyczne

Pole trójkąta za pomocą wzoru Herona

Kalkulator oblicza pole trójkąta po podaniu długości trzech boków.
9721
Matematyczne

Punkt środkowy (mid point)

Kalkulator oblicza współrzędne punktu znajdującego się dokładnie w połowie odległości pomiędzy dwoma zadanymi punktami na płaszczyźnie dwuwymiarowej.
9592
Matematyczne

Objętość sześcianu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości sześcianu.
9322
Matematyczne

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia 20×20 Daje możliwość mnożenia przez siebie dowolnych liczb naturalnych (1-20).
9242
Matematyczne

Pole rombu

Kalkulator umożliwia obliczenie pola rombu.
9001
Matematyczne

Pole prostokąta

Kalkulator umożliwia obliczenie pola prostokąta.
8202
Matematyczne

Badanie zmienności przebiegu funkcji kwadratowej

Kalkulator bada zmienność przebiegu funkcji kwadratowej w dziedzinie liczb rzeczywistych.
7778
Matematyczne

Pole powierzchni trójkąta

Kalkulator oblicza pole powierzchni trójkąta.
7693
Matematyczne

Czy liczba jest pierwsza

Sprawdza czy podana przez użytkownika liczba jest liczbą pierwszą.
6921
Matematyczne

Liczba kwadratowo-trójkątna (Square triangular number)

Liczba kwadratowo-trójkątna posiada właściwości liczby kwadratowej oraz trójkątnej.
6804
Matematyczne

Objętość równoległościanu

Kalkulator umożliwia obliczenie objętości równoległościanu.
6681
Matematyczne

Pole równoległoboku

Kalkulator umożliwia obliczenie pola równoległoboku.