10564
Weryfikatory

Weryfikacja - sprawdzanie poprawności numeru REGON

Weryfikator pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonego numeru REGON.
4027
Medyczne

Osmolalność surowicy

Kalkulator oblicza osmolalność surowicy pacjenta i podaje informację, czy wartość mieści się w normie.
4974
Życie codzienne

Kalkulator alkoholowy - witrualny alkomat online, przelicznik

ile alkoholu we krwi? obliczanie zawartości alkoholu we krwi
Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjne stężenie alkoholu we krwi według wzoru Erika Widmarka.
15268
Matematyczne

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Kalkulator dokonuje rozkładu podanej liczby na czynniki, będące liczbami pierwszymi (faktoryzacja).
5839
Finansowe

Porównanie zysków z lokaty przy różnym okresie kapitalizacji

Kalkulator na podstawie wprowadzonej kwoty lokaty, oprocentowania oraz czasu trwania lokaty oblicza ile pieniędzy zarobimy przy różnych okresach kapitalizacji odsetek. Kalkulator nie uwzględnia "podatku Belki".