15078
Budowlane

Właściwości przekrojów rur kwadratowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych podaje właściwości rury kwadratowej.
8810
Życie codzienne

Zachodnie i Chińskie znaki Astrologiczne (zodiak)

Dla podanej daty urodzin kalkulator oblicza odpowiadający jej zachodni i chiński znak astrologiczny (zodiak).
16313
Matematyczne

Odległość punktu od prostej

Kalkulator oblicza odległość punktu o podanych współrzędnych od danej prostej.
13275
Chemiczne

Częstość relaksacji na podstawie równania Arrheniusa

Kalkulator na podstawie podanych temperatury, częstości drgań cieplnych oraz energii aktywacji oblicza częsość relaksacji.