18423
Zdrowie

Generator idealnej wagi ciała wg wzoru Broca

Na podstawie podanego wzrostu i płci oblicza idealną dla Ciebie wagę ciała według wzoru Broca.
16871
Fizyczne

Powierzchnia radiatora

Kalkulator oblicza optymalną powierzchnię radiatora dla jego wskaźnika temperatury.
6528
Matematyczne

Pole powierzchni trójkąta

Kalkulator oblicza pole powierzchni trójkąta.
18725
Medyczne

Kalkulator czasu protrombinowego (INR)

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza międzynarodowy znormalizowany współczynnik INR. http://en.wikipedia.org/wiki/Prothrombin_time
13146
Generatory

Generator SHA-2

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmów z rodziny SHA-2.