21379
Finansowe

Rozliczenie kilometrówki - kalkulator, wzór

jak obliczyć kilometrówkę?
Kalkulator kilometrówki pozwala na obliczenie kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie pojazdu prywatnego w celach służbowych.
3133
Medyczne

Osmolalność surowicy

Kalkulator oblicza osmolalność surowicy pacjenta i podaje informację, czy wartość mieści się w normie.
15105
Życie codzienne

Ludzkie zapotrzebowanie na wodę

Kalkulator oblicza orientacyjne dzienne zapotrzebowanie twojego organizmu na wodę.
9731
Matematyczne

Obliczanie pól figur płaskich

Jak obliczyć pole figury płaskiej?
Jak obliczyć pole kwadratu?
Jak obliczyć pole prostokąta?
Jak obliczyć pole trójkąta?
Jak obliczyć pole trapezu?
Jak obliczyć pole koła?
Kalkulator pozwala obliczyć pole wybranej figury płaskiej.
5320
Matematyczne

Pole równoległoboku

Kalkulator umożliwia obliczenie pola równoległoboku.