14764
Budowlane

Izolacyjność ściany jednowarstwowej

Kalkulator pozwala obliczyć izolacyjość ściany jednowarstwowej.
226652
Budowlane

Kalkulator powierzchni dachu

Jak obliczyć powierzchnię dachu?
Kalkulator umożliwia obliczenie powierzchni dachowych w wariantach : jednospadowy, dwuspadowy, trzyspadowy, czterospadowy.
12555
Medyczne

Osmolalność surowicy

Kalkulator oblicza osmolalność surowicy pacjenta i podaje informację, czy wartość mieści się w normie.
33272
Życie codzienne

Temperatura odczuwalna

Kalkulator na postawie podanej temperatury powietrza oraz prędkości wiatru oblicza temperaturę odczuwalną.
11510
Matematyczne

Ciąg Fibonacciego

Kalkulator generuje n początkowych wyrazów ciągu Fibonacciego.