229490
Informatyczne

Kalkulator prędkości pobierania

Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjny czas pobierania pliku o zadanej wielkości dla łącza o danych parametrach.


Zobacz podobne
94786
Informatyczne

Szyfr cezara

Kalkulator szyfruje tekst podanym kluczem za pomocą szyfru Cezara. Przyjmowane są tylko litery, pozostałe znaki są ignorowane.
Użytkownicy oglądali również
15141
Budowlane

Czas pracy tokarki

Kalkulator oblicza czas obrabiania i cięcia przez tokarkę na podstawie podanych danych obrabianego przedmiotu.
186404
Budowlane

Zużycie materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych - ruszt osłonięty, płyty wyjmowalne

Kalkulator pozwala obliczyć zużycie materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych.
64906
Matematyczne

Obwód elipsy

Kalkulator oblicza obwód elipsy dla podanych długości osi przez nią przechodzących.
12559
Weryfikatory

Weryfikator numerów EAN-8

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru EAN-8.
56542
Matematyczne

Kombinacje znaków i liczb

Kalkulator pozwala wyznaczyć istniejące kombinacje dla podanego przez użytkownika ciągu znaków.