5683
Matematyczne

Odległość punktu od prostej

Kalkulator oblicza odległość punktu o podanych współrzędnych od danej prostej.
5058
Matematyczne

Ciąg Fibonacciego

Kalkulator generuje n początkowych wyrazów ciągu Fibonacciego.
4836
Matematyczne

Funkcja kwadratowa

Kalkulator przedstawia trzy postacie funkcji kwadratowej. Po zaznaczeniu wejściowej postaci funkcji kwadratowej oraz odpowiadającym jej parametrom zwraca dwie pozostałe postacie podanej funkcji kwadratowej.
4192
Matematyczne

Kalkulator objętości walca

Jak obliczyć objętość walca?
Kalkulator pozwala obliczyć objętość walca za pomocą wysokości i powierzchni walca.
3854
Matematyczne

Liczba trójkątna

W matematyce liczba trójkątna to liczba, którą można przedstawić w postaci sumy kolejnych, początkowych liczb naturalnych.
3078
Matematyczne

Liczba czworościenna

Liczby czworościenne to liczby naturalne, dla których możliwe jest skonstruowanie czworościanu foremnego z kul. Są szczególnym przypadkiem liczb piramidalnych.
2523
Matematyczne

Obliczanie silni za pomocą wzoru Stirlinga.

Kalkulator oblicza przybliżoną wartość silni za pomocą wzoru Stirlinga.
2289
Matematyczne

Działania na zbiorach

Kalkulator określa podstawowe działania na dwóch skończonych zbiorach w dziedzinie liczb rzeczywistych.