4489
Matematyczne

Odległość punktu od prostej

Kalkulator oblicza odległość punktu o podanych współrzędnych od danej prostej.
4087
Matematyczne

Ciąg Fibonacciego

Kalkulator generuje n początkowych wyrazów ciągu Fibonacciego.
3863
Matematyczne

Funkcja kwadratowa

Kalkulator przedstawia trzy postacie funkcji kwadratowej. Po zaznaczeniu wejściowej postaci funkcji kwadratowej oraz odpowiadającym jej parametrom zwraca dwie pozostałe postacie podanej funkcji kwadratowej.
3660
Matematyczne

Kalkulator objętości walca

Jak obliczyć objętość walca?
Kalkulator pozwala obliczyć objętość walca za pomocą wysokości i powierzchni walca.
3171
Matematyczne

Liczba trójkątna

W matematyce liczba trójkątna to liczba, którą można przedstawić w postaci sumy kolejnych, początkowych liczb naturalnych.
2534
Matematyczne

Liczba czworościenna

Liczby czworościenne to liczby naturalne, dla których możliwe jest skonstruowanie czworościanu foremnego z kul. Są szczególnym przypadkiem liczb piramidalnych.
2116
Matematyczne

Obliczanie silni za pomocą wzoru Stirlinga.

Kalkulator oblicza przybliżoną wartość silni za pomocą wzoru Stirlinga.
1832
Matematyczne

Działania na zbiorach

Kalkulator określa podstawowe działania na dwóch skończonych zbiorach w dziedzinie liczb rzeczywistych.