14010
Generatory

Generator MD5

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmu MD5.


Zobacz podobne
11869
Generatory

Generator liczb pseudolosowych bez powtórzeń

Kalkulator generuje liczby pseudolosowe bez powtórzeń z zakresu od 0 do n-1.
9489
Generatory

Generator SHA-2

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmów z rodziny SHA-2.
7072
Generatory

Generator SHA-1

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmu SHA-1.
Użytkownicy oglądali również
35139
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
589847
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
8671
Matematyczne

Konwersja między systemami liczbowymi

Kalkulator umożliwia konwersję liczb pomiędzy systemami liczbowymi - dwójkowym (binarnym), trójkowym, czwórkowym, piątkowym, szóstkowym, siódemkowym, ósemkowym (oktalnym), dziewiątkowym, dziesiętnym (decymalnym), jedenastkowym, dwunastkowym, trzynastkowym, czternastkowym, piętnastkowym, szesnastkowym (heksadecymalnym). Wpisane znaki nie będące cyframi oraz literami A,B,C,D,E,F są ignorowane.
140868
Pracownicze

Kalkulator wieku emerytalnego - obliczenie przejścia na emeryturę

Jak obliczyć kiedy przejdę na emeryturę? Kiedy przejdę na emeryturę wg nowych zasad?
Kalkulator pozwala na obliczenie wieku, w którym będziesz mógł przejść na emeryturę.
142
Matematyczne

Odległość punktu od prostej

Kalkulator oblicza odległość punktu o podanych współrzędnych od danej prostej.