12655
Generatory

Generator MD5

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmu MD5.


Zobacz podobne
10317
Generatory

Generator liczb pseudolosowych bez powtórzeń

Kalkulator generuje liczby pseudolosowe bez powtórzeń z zakresu od 0 do n-1.
8571
Generatory

Generator SHA-2

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmów z rodziny SHA-2.
6291
Generatory

Generator SHA-1

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmu SHA-1.
Użytkownicy oglądali również
774514
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
67007
Zdrowie

Kalkulator Powierzchni Ciała BSA (Body Surface Area)

Jak obliczyć swoje BSA? Jak sprawdzić BSA?
Kalkulator oblicza BSA (Body Surface Area) za pomocą wzoru Mostellera oraz DuBois'a.
142665
Pracownicze

Jak wyliczyć urlop? Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego.

jak wyliczyć urlop wypoczynkowy? jak obliczyć urlop? jak się liczy urlop wypoczynkowy?
Kalkulator na podstawie wprowadzonego rodzaju ukończonej szkoły i dat rozpoczęcia oraz zakończenia pracy oblicza należny czas urlopu wypoczynkowego.
61093
Kalendarzowe

Kalkulator dat

Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej liczby dni, miesięcy i lat od określonego dnia.
17588
Matematyczne

Kombinacje znaków i liczb

Kalkulator pozwala wyznaczyć istniejące kombinacje dla podanego przez użytkownika ciągu znaków.