2331
Infrastruktura

Jaka jest wielkość kubatury budynków ogrzewanych centralnie ogółem?

Dane: Kubatura budynków ogrzewanych centralnie ogółem
Zakres danych: Infrastruktura techniczna
Lata: 1999,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2323
Infrastruktura

Jakie jest zużycie wody na 1 mieszkańca na wsi?

Dane: Zużycie wody na 1 mieszkańca na wsi
Zakres danych: Gospodarka komunalna - urządzenia sieciowe
Lata: 2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2259
Infrastruktura

Jakie jest zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca?

Dane: Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca
Zakres danych: Gospodarka komunalna - urządzenia sieciowe
Lata: 2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2256
Infrastruktura

Ile kilometrów mają sieci cieplne przesyłowe?

Dane: Długość sieci cieplnej przesyłowej
Zakres danych: Infrastruktura techniczna
Lata: 1999,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2185
Infrastruktura

Jaka liczba osób korzysta z sieci wodociągowej?

Dane: Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
Zakres danych: Gospodarka komunalna - urządzenia sieciowe
Lata: 2000,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015