1780
Infrastruktura

Jaka jest wielkość kubatury budynków ogrzewanych centralnie ogółem?

Dane: Kubatura budynków ogrzewanych centralnie ogółem
Zakres danych: Infrastruktura techniczna
Lata: 1999,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
1738
Infrastruktura

Jakie jest zużycie wody na 1 mieszkańca na wsi?

Dane: Zużycie wody na 1 mieszkańca na wsi
Zakres danych: Gospodarka komunalna - urządzenia sieciowe
Lata: 2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
1723
Infrastruktura

Jakie jest zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca?

Dane: Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca
Zakres danych: Gospodarka komunalna - urządzenia sieciowe
Lata: 2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
1682
Infrastruktura

Jaka jest liczba abonentów telefonii komórkowej?

Dane: Liczba abonentów telefonii komórkowej
Zakres danych: Infrastruktura techniczna
Lata: 2005,2010,2011,2012,2013,2014,2015
1681
Infrastruktura

Ile kilometrów mają sieci cieplne przesyłowe?

Dane: Długość sieci cieplnej przesyłowej
Zakres danych: Infrastruktura techniczna
Lata: 1999,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015