2302
Dane o województwach

Ile wynoszą wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w regionie południowym?

Dane: Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w regionie południowym
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2276
Dane o województwach

Ile wynoszą dochody budżetów województw w regionie północno-zachodnim?

Dane: Dochody budżetów województw w regionie północno-zachodnim
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2269
Dane o województwach

Ile wynoszą dotacje z budżetu państwa dla województw w regionie wschodnim?

Dane: Dotacje celowe z budżetu państwa województw w regionie wschodnim
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2243
Dane o województwach

Ile wynoszą dochody budżetów województw w regionie centralnym?

Dane: Dochody budżetów województw w regionie centralnym
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2237
Dane o województwach

Ile wynoszą dotacje z budżetu państwa dla województw w regionie północnym?

Dane: Dotacje celowe z budżetu państwa województw w regionie północnym
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015