3066
Dane o województwach

Jaka jest powierzchnia województwa wielkopolskiego?

Dane: wielkopolskie
Zakres danych: Powierzchnia ogólna
Lata: 2012
2932
Dane o województwach

Jaka jest powierzchnia województwa warmińsko-mazurskiego?

Dane: warmińsko-mazurskie
Zakres danych: Powierzchnia ogólna
Lata: 2012
2631
Dane o województwach

Ile wynoszą wydatki na oświatę i wychowanie w regionie centralnym?

Dane: Wydatki na oświatę i wychowanie w regionie centralnym
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2539
Dane o województwach

Jaka jest liczba ludności w województwie pomorskim?

Dane: pomorskie
Zakres danych: Ludność
Lata: 2012,2015
2452
Dane o województwach

Jakie są dochody na 1 mieszkańca w województwach regionu północno-zachodniego?

Dane: Dochody na 1 mieszkańca w województwach regionu północno-zachodniego
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015