2169
Dane o województwach

Ile wynoszą wydatki na oświatę i wychowanie w regionie południowo-zachodnim?

Dane: Wydatki na oświatę i wychowanie w regionie południowo-zachodnim
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2158
Dane o województwach

Jakie są dochody na 1 mieszkańca w województwach regionu południowego?

Dane: Dochody na 1 mieszkańca w województwach regionu południowego
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2156
Dane o województwach

Ile wynoszą dotacje z budżetu państwa dla województw w regionie północno-zachodnim?

Dane: Dotacje celowe z budżetu państwa województw w regionie północno-zachodnim
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2152
Dane o województwach

Ile wynoszą wydatki na oświatę i wychowanie w regionie wschodnim?

Dane: Wydatki na oświatę i wychowanie w regionie wschodnim
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2149
Dane o województwach

Ile wyniosły dotacje w województwach regionu południowego?

Dane: Dotacje celowe w województwach regionu południowego
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015