5622
Fizyczne

Indukcyjność przewodnika prostoliniowego

Kalkulator oblicza indukcyjność prostoliniowego przewodnika na podstawie wprowadzonej średnicy oraz długości.


Zobacz podobne
31133
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
24298
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
20147
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
525030
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
8506
Generatory

Generator SHA-2

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmów z rodziny SHA-2.
65711
Zdrowie

Kalkulator Powierzchni Ciała BSA (Body Surface Area)

Jak obliczyć swoje BSA? Jak sprawdzić BSA?
Kalkulator oblicza BSA (Body Surface Area) za pomocą wzoru Mostellera oraz DuBois'a.
1814403
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
11305
Zdrowie

Tętno maksymalne(MHR)

Kalkulator pozwala obliczyć indeks tętna maksymalnego(MHR) dla naszego ciała