28017
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.