Najpopularniejsze kalkulatory

 • 1346744406_network-wireless

  Równanie transmisji Friisa

  Kalkulator oblicza moc z jaką antena odbiera sygnał emitowany z drugiej anteny o danej mocy i odległości większej od pojedynczej długości fali. Im większa częstotliwość nadawania tym większa strata mocy na trasie przesyłu sygnału.
 • 1344862131_button_12

  Zbiornik na deszczówkę

  Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
 • 1344843263_quick_restart

  Rentowność inwestycji powyżej roku

  Kalkulator pozwala obliczyć zwrot na kapitale z inwestycji w dowolny instrument finansowy w odniesieniu do wartości początkowej i uzyskanej na koniec okresu.
 • Finansowe

  Kalkulator zwrotu akcyzy

  Kalkulator na podstawie podanej wartości samochodu, zapłaconego podatku i pojemności silnika oblicza kwotę zwrotu podatku akcyzowego.
 • 1343307354_11

  Opłaty sądowe

  Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.
 • Diamond_by_artdesigner.lv

  Kalkulator wagi w Karatach

  Kalkulator przelicza wagę kruszcu z gramów na karaty, punkty, kilogramy, miligramy i uncje.
 • Oblicz_piesz%c4%85_droge

  Oblicz czas w jakim pokonasz dystans

  Kalkulator oblicza na podstawie podanej odległości przybliżony czas pokonania dystansu pieszo.
 • W_regon

  Weryfikacja - sprawdzanie poprawności numeru REGON

  Weryfikator pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonego numeru REGON.
 • W_ismn

  Weryfikator numerów ISMN

  Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru ISMN (Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego).
 • 1346312430_237

  Indukcyjność cewki bezrdzeniowej

  Kalkulator oblicza indukcyjność zwojnicy bez rdzenia na podstawie podanej długości cewki, średnicy oraz liczby zwojów.
 • 1343655182_11

  Kalkulator prawny

  Oblicza datę wejścia w życie aktu prawnego, opublikowanego w dzienniku ustaw.
 • 2008_bubu_ii_chrome_collection

  Kalkulator masy elementów metalowych

  kalkulator przelicza masę elementów metalowych w zależności od postaci produktu i rodzaju metalu
 • 1343655098_checkout

  Wskaźnik płynności gotówkowej

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych: wartości środków finansowych oraz zobowiązań bieżących oblicza wskaźnik płynności gotówkowej. WPG - informuje o tym, jaka część zobowiązań bieżących może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one w danym momencie wymagalne.
 • 1344512829_volume_manager

  Kombinacje znaków i liczb

  Kalkulator pozwala wyznaczyć istniejące kombinacje dla podanego przez użytkownika ciągu znaków.
 • 1346673735_mathematica

  Pole paraboli

  Kalkulator oblicza pole powierzchni dla paraboli o podanej szerokości podstawy i długości prostopadłej [patrz kalkulator prostopadłości]. Wynik podawany jest we wprowadzonej przez użytkownika jednostce kwadratowej.