Najpopularniejsze kalkulatory

 • 1343656549_02

  Procent zysku rozdzielonego w postaci dywidend

  Kalkulator na podstawie wprowadzonej rocznej dywidendy oraz rocznych zarobków oblicza procent zysku rozdzielonego w postaci dywidend.
 • 1346312430_237

  Indukcyjność cewki bezrdzeniowej

  Kalkulator oblicza indukcyjność zwojnicy bez rdzenia na podstawie podanej długości cewki, średnicy oraz liczby zwojów.
 • 1343655098_checkout

  Kalkulator opłaty prolongacyjnej

  Oblicza wysokość opłaty prolongacyjnej, na podstawie wprowadzonego terminu odroczenia płatności oraz kwoty zaległości. Zakładamy, że stopa procentowa wynosi 7,25% (od 10.05.2012). Opłata prolongacyjna – opłata wnoszona przez podatników, którym, na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • 1343914609_kpercentage

  Kalkulator wartości wykupu

  Kalkulator na podstawie podanej sumy kapitału, stopy procentowej oraz liczby lat oblicza przybliżoną wartość wykupu. Wartość wykupu - część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie zwaracana ubezpieczającemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy.
 • Zu%c5%bcycie_energii_elektr

  Oblicz koszt zużycia energii elektrycznej urządzenia

  Kalkulator ma za zadanie obliczyć koszt użytkowania wybranego urządzenia elektrycznego. Jedynie urządzenia działające bez przerw.
 • 1343307354_11

  Opłaty sądowe

  Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.
 • 1345538983_donut_2

  Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie - metoda YMCA

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie metodą YMCA.
 • 1343820549_03

  Wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku na jedną akcję

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku na jedną akcję P/E. P/E informuje, ile razy wartość rynkowa firmy przewyższa wartość zysku wypracowanego w ciągu roku. Odzwierciedla stosunek inwestorów do firmy. Wzrost tego wskaźnika informuje o tym, że inwestorzy decydują się płacić za akcje danej firmy więcej niż poprzednio.
 • 1347453243_health_medicine_emergency

  Kalkulator deficytu sodu w Hyponatremii.

  Kalkulator oblicza niedobór sodu we krwi pacjenta chorego na Hiponatremie.
 • 1345124662_package_graphics

  Prosta przechodząca przez podane punkty

  Kalkulator podaje równanie prostej przechodzącej przez podane przez użytkownika punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych.
 • 1343655098_checkout

  Wskaźnik płynności gotówkowej

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych: wartości środków finansowych oraz zobowiązań bieżących oblicza wskaźnik płynności gotówkowej. WPG - informuje o tym, jaka część zobowiązań bieżących może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one w danym momencie wymagalne.
 • Multi_table

  Tabliczka mnożenia

  Tabliczka mnożenia 20×20 Daje możliwość mnożenia przez siebie dowolnych liczb naturalnych (1-20).
 • 1343653969_cake_13

  Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Ile kalorii potrzebuję?

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza Twoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie.
 • 1345450417_kcmdrkonqi

  GFR - Współczynnik przesączania kłębuszkowego

  Współczynnik przesączania kłębuszkowego (ang. glomerular filtration rate, GFR) – ilość osocza przefiltrowana w jednostce czasu przez kłębuszki nerkowe do tzw. moczu pierwotnego. Zwykle podawany jest w ml/min. Współczynnik GFR pozwala na ocenę stopnia wydolności nerek.
 • 1343805948_camaro_128

  Kalkulator LPG - Opłacalności instalacji gazowej w samochodzie

  Kalkulator oblicza oszczędność wynikającą z montażu w samochodzie systemu instalacji gazowej LPG.