Najpopularniejsze kalkulatory

 • 1343654072_calculator

  Czy liczba jest pierwsza

  Sprawdza czy podana przez użytkownika liczba jest liczbą pierwszą.
 • 1344409186_package_favourite

  Wskaźnik otłuszczenia ciała BAI (Body Adiposity Index)

  Kalkulator oblicza na podstawie wprowadzonych danych wskaźnik BAI naszego ciała. Jest on nowszym wynalazkiem i daje dokładniejszy obraz stanu naszego ciała niż BMI.
 • 1344846751_emblem-money-64

  Kalkulator PV - Wartość bieżąca inwestycji

  Kalkulator PV pomaga nam obliczyć bieżącą wartość inwestycji czyli PV (ang.present value). Kalkulator PV wylicza jaką kwotę potrzebujemy dziś aby w przyszłości otrzymać podaną wartość po określonej ilości lat i naliczeniu należnych odsetek przy założeniu, że będą one kapitalizowane (doliczane do kapitału) z podaną częstotliwością.
 • 1343656527_money_gold

  Kalkulator odsetek ustawowych - obliczanie odsetek online

  Bezpłatny kalkulator odsetek ustawowych online - pozwoli szybko wyliczyć odsetki ustawowe.
 • 1345538983_donut_2

  Kalkulator BMR - Podstawowa Przemiana Materii - PPM

  Kalkulator oblicza wskaźnik BMR (Basal Metabolic Rate) . BMR - najmniejsze tempo przemiany materii zachodzące w organizmie człowieka, niezbędne do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, znajdującego się w stanie czuwania, w warunkach zupełnego spokoju fizycznego i psychicznego, komfortu cieplnego, który na 12 godzin przed badaniem nie spożywał żadnych posiłków, po 3 dniach diety bezbiałkowej i po co najmniej 8 godzinach snu.
 • Kalkulator_zawartosci_alkoh_etyl

  Oblicz ile wypiłeś czystego alkoholu etylowego

  Na podstawie wprowadzonych danych, ilości trunku i zawartości procentowej alkoholu kalkulator obliczy zawartość czystego alkoholu etylowego który spożywamy.
 • 1344417509_globe_blue

  Kalkulator odległości między miastami Polski

  Kalkulator pozwala obliczyć odległość w linii prostej między dwoma wybranymi większymi miastami Polski.
 • 1346829269_kcmdrkonqi

  Klirens (współczynnik oczyszczania) kreatyniny

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wyestymowany klirens kreatyniny, na podstawie równania Cockcroft-Gault.
 • 1347614506_stock_draw-sphere

  Prędkość kuli bowlingowej

  Kalkulator oblicza średnią prędkość kuli do bowlingu rzuconej z linii spalonego do momentu wejścia w pole ustawienia kręgli.
 • 1344946610_kweather

  Kalkulator wirtualnej temperatury powietrza

  Kalkulator na podstawie podanej temperatury powietrza, punktu rosy oraz ciśnienia atmosferycznego oblicza temperaturę wirtualną. Jest to temperatura umowna, jaką powinnoby mieć powietrze suche, aby jego gęstość przy tym samym ciśnieniu równała się gęstości danego powietrza wilgotnego.
 • 1346829269_kcmdrkonqi

  Kalkulator wskaźnika oksygenacji

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik oksygenacji i podaje na jego podstawie informacje o zdrowiu. Wskaźnik oksygenacji (PaO2/FiO2) – iloraz ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej i zawartości tlenu w mieszaninie oddechowej (zawartość tlenu przedstawiona w formie ułamka dziesiętnego). Wykorzystywany w ocenie wydolności oddechowej organizmu człowieka.
 • 1344429878_ooo_calc

  Sito Eratostenesa

  Program generuje liczby pierwsze z podanego zakresu za pomocą algorytmu sita Eratostenesa.
 • 1343655883_login_manager

  Kalkulator składek ZUS - obliczanie wysokości stawki

  Kalkulator dla podanej pensji brutto oblicza składki ZUS potrącone z pensji pracownika oraz pracodawcy. [od 2008 roku]
 • 1344592133_applications-education

  Średnia harmoniczna

  Kalkulator na podstawie wprowadzonych liczb oddzielonych przecinkami oblicza ich średnią harmoniczną. Minusy wprowadzone przy ocenach nie będą brane pod uwagę.
 • 1346756792_glue_gun

  Kalkulator zużycia zapraw i fug

  Kalkulator oblicza orientacyjne zużycie zapraw i fug przy układaniu płytek na podanej powierzchni, biorąc pod uwagę wysokość zęba pracy zębatej, wymiary płytek oraz szerokość i głębokość spoiny.