9201
Życie codzienne

Temperatura odczuwalna

Kalkulator na postawie podanej temperatury powietrza oraz prędkości wiatru oblicza temperaturę odczuwalną.
7582
Medyczne

Alkoholowe zapalenie wątroby - Wskaźnik rokowniczy Maddreya (DF):

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik Maddreya, który pomaga ocenić stadium choroby - alkoholowego zapalenia wątroby.
5200
Budowlane

Porównanie kosztów ogrzewania olejem i pompami OCHSNER

Kalkulator służy do porównywania kosztów eksploatacyjnych przy ogrzewaniu olejowym oraz pompami OCHSNER.
15685
Matematyczne

Pole trapezu

Kalkulator oblicza pole trapezu.
7078
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.
3171
Chemiczne

Prawo Charles'a

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości temperatury i objętości oblicza wybrany parametr korzystając z prawa Charles'a.
5462
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
2847
Matematyczne

Pole prostokąta

Kalkulator umożliwia obliczenie pola prostokąta.
40447
Matematyczne

Konwerter liczb arabskie - rzymskie

Kalkulator dokonuje konwersji liczby arabskiej na rzymską lub odwrotnie rzymskiej na arabską. Maksymalną wartością, jaką kalkulator przetworzy prawidłowo jest liczba 3999.
573451
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
5116
Medyczne

Wpływ hiperglikemii na stężenie sodu (Na) w surowicy

Kalkulator na podstawie wprowadzonego poziomu glukozy oraz sodu oblicza poprawny poziom sodu w surowicy (Corrected Serum Sodium).
40570
Kalendarzowe

Wieczny kalendarz

Kalkulator podaje jaki dzień tygodnia przypada na podaną przez użytkownika datę.
8620
Medyczne

Kalkulator wskaźnika dializy Kt/V

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik dializy KT/V __________ http://www.dialped.pl/archiwum/teksty/monit/monit9.html
4133
Finansowe

Wskaźnik pokrycia długu

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wskaźnik pokrycia długu. WPD - jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem w ocenie wiarygodności kredytowej.
17528
Finansowe

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wartości zysku i sprzedaży netto oblicza wskaźnik rentowności sprzedaży ROS. ROS informuje o wartości zysku netto (po opodatkowaniu), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów, wyrobów i usług.