683
Dane o Polsce

Sporty wodne

Sport
1999 2002 2006 2008 2012
Ćwiczący w sekcjach sportowych: kajakrstwo 3532 3563 3474 3446 2768
Ćwiczący w sekcjach sportowych: kajakarstwo górskie 659 477 511 576 552
Ćwiczący w sekcjach sportowych: narciarstwo wodne 339 53 123 102 130
Ćwiczący w sekcjach sportowych: pływanie 14330 19806 29271 31438 35758
Ćwiczący w sekcjach sportowych: skoki do wody 163 181 186 291 152
Ćwiczący w sekcjach sportowych: żeglarstwo (łodzie regatowe) 7602 8138 8273 9523 7062
Ćwiczący w sekcjach sportowych: żeglarstwo deskowe (letnie) 1518 1235 1134 834 560


Podobne pytania
2186
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2441
Dane o Polsce

Zestawienie ludności Europy

Dane: Europa
Zakres danych: Ludność ( EU )
Lata: 2012,1980,1960,1900
3137
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

1542
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych rok poprzedni = 100
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1442
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1028
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1528
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012
Najpopularniesze kalkulatory
1612034
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
662174
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
598965
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
481005
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
409806
Budowlane

Izolacja ścian

Jak policzyć izolację ścian?
Kalkulator pozwala obliczyć ilość płyt izolacyjnych potrzebnych do pokrycia ścian budynku metodą "lekką mokrą" lub "lekką suchą". Nie ma do wyboru metody ponieważ dla jednej i drugiej wyniki są identyczne.