3095
Dane o Polsce

Przeciętne ceny gruntów

Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2012
Grunty orne ogółem 4390 zł 5197 zł 5753 zł 8244 zł 12134 zł 17042 zł 25441,5 zł
Grunty dobre ( pszenno - buraczane ) ogółem 6182 zł 6182 zł 7308 zł 7960 zł 11001 zł 15325 zł 20809 zł
Grunty średnie ( żytnio-ziemniaczane ) ogółem 4527 zł 5315 zł 5801 zł 8603 zł 12654 zł 17726 zł 25659,5 zł
Grunty słabe (piaszczyste) ogółem 2460 zł 2969 zł 3497 zł 5843 zł 9228 zł 9228 zł 13561 zł


Podobne pytania
2185
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2439
Dane o Polsce

Zestawienie ludności Europy

Dane: Europa
Zakres danych: Ludność ( EU )
Lata: 2012,1980,1960,1900
3133
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

1539
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych rok poprzedni = 100
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1439
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1023
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1527
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012
Najpopularniesze kalkulatory
1610588
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
661754
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
598651
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
480713
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
409596
Budowlane

Izolacja ścian

Jak policzyć izolację ścian?
Kalkulator pozwala obliczyć ilość płyt izolacyjnych potrzebnych do pokrycia ścian budynku metodą "lekką mokrą" lub "lekką suchą". Nie ma do wyboru metody ponieważ dla jednej i drugiej wyniki są identyczne.