1739
Dane o Polsce

Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
1999 2003 2005 2007 2009 2012
Pszenica 1dt 45,56 zł 53,33 zł 45,49 zł 76,01 zł 57,30 zł 94,65 zł
Żyto 1dt 32,57 zł 40,46 zł 34,67 zł 66,06 zł 45,53 zł 80,85 zł
Jęczmień 1dt 39,01 zł 47,21 zł 42,71 zł 71,16 zł 52,78 zł 88,18 zł
Pszenżyto 1 dt 37,60 zł 45,03 zł 39,20 zł 68,96 zł 48,29 zł 83,84 zł
Ziemniaki jadalne - 1 dt ( bez wczesnych ) 31,53 zł 37,19 zł 52,87 zł 98,34 zł 78,84 zł 60,58 zł
Żywiec rzeźny bydło (bez cieląt) 1kg w wadze żywej 2,56 zł 2,56 zł 4,13 zł
Żywiec rzeźny cielęta 1kg w wadze żywej 4,40 zł 4,92 zł 7,12 zł 8,40 zł 8,51 zł 9,95 zł
Żywiec rzeźny trzoda chlewna 1kg w wadze żywej 2,98 zł 3,16 zł 3,91 zł 3,59 zł 4,51 zł 5,35 zł
Mleko krowie 1l 0,84 zł 1,02 zł 1,31 zł 1,42 zł 1,72 zł 2,06 zł
Jaja kurze spożywcze 1szt. 0,28 zł 0,33 zł 0,37 zł 0,40 zł 0,49 zł 0,67 zł
Owies 1dt 33,72 zł 40,90 zł 37,02 zł 65,92 zł 48,30 zł 74,55 zł
Ziemniaki pastewne 1dt 21,35 zł 24,10 zł 26,57 zł 30,40 zł 31,49 zł 28,01 zł
Siano łąkowe 1dt 18,97 zł 18,97 zł 21,70 zł 29,69 zł 29,69 zł 34,44 zł
Siano koniczyny 1dt 22,95 zł 25,92 zł
Słoma zbóż ozimych 1dt 12,01 zł 13,17 zł 18,48 zł 25,73 zł 22,77 zł 30,03 zł
Krowa dojna 1szt. 1336,00 zł 1468,00 zł 2061,00 zł 2364,34 zł 2487,03 zł 2867,47 zł
Jałówka 1-roczna 1szt. 853,00 zł 908,00 zł 1298,00 zł 1522,70 zł 1570,44 zł 1931,19 zł
Prosię na chów 1szt. 73,54 zł 79,33 zł 131,00 zł 83,21 zł 172,61 zł 173,57 zł
Maciorka owcza na chów 1szt. 134,12 zł 143,72 zł
Koń roboczy 1szt. 2664,00 zł 3165,00 zł 3336,00 zł 3985,03 zł 3757,76 zł 3879,27 zł
Źrebię 1-roczne 1szt. 1497,00 zł 1772,00 zł


Podobne pytania
2179
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2434
Dane o Polsce

Zestawienie ludności Europy

Dane: Europa
Zakres danych: Ludność ( EU )
Lata: 2012,1980,1960,1900
3124
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

1534
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych rok poprzedni = 100
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1435
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1021
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1522
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012
Najpopularniesze kalkulatory
1607155
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
660518
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
597871
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
479853
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
408913
Budowlane

Izolacja ścian

Jak policzyć izolację ścian?
Kalkulator pozwala obliczyć ilość płyt izolacyjnych potrzebnych do pokrycia ścian budynku metodą "lekką mokrą" lub "lekką suchą". Nie ma do wyboru metody ponieważ dla jednej i drugiej wyniki są identyczne.