8863
Weryfikatory

Weryfikator NRB/BBAN

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru rachunku bankowego.
41968
Matematyczne

Obwód elipsy

Kalkulator oblicza obwód elipsy dla podanych długości osi przez nią przechodzących.
17861
Generatory

Generator liczb pseudolosowych bez powtórzeń

Kalkulator generuje liczby pseudolosowe bez powtórzeń z zakresu od 0 do n-1.
994566
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
12788
Generatory

Generator SHA-2

Generuje skrót wiadomości z użyciem algorytmów z rodziny SHA-2.