12187
Matematyczne

Pole paraboli

Kalkulator oblicza pole powierzchni dla paraboli o podanej szerokości podstawy i długości prostopadłej [patrz kalkulator prostopadłości]. Wynik podawany jest we wprowadzonej przez użytkownika jednostce kwadratowej.
6171
Oszczędnościowe

Kalkulator ślubny

Kalkulator na podstawie podanych danych pomaga obliczyć zbliżone koszty związane ze ślubem i weselem.
6238
Matematyczne

Pole prostokąta

Kalkulator umożliwia obliczenie pola prostokąta.
2665
Życie codzienne

Konwerter numeru telefonu

Konwerter przyjmuje na wejściu alfanumeryczny numer telefonu i zamienia go do formatu numerycznego.
10121
Pracownicze

Kalkulator średniego dochodu na pracownika w firmie

Kalkulator na podstawie podanej wysokości wypłaconych pensji i liczby pracowników, oblicza średni roczny i miesięczny dochód pracownika firmy.