46578
Matematyczne

Obwód elipsy

Kalkulator oblicza obwód elipsy dla podanych długości osi przez nią przechodzących.
20252
Generatory

Generator liczb pseudolosowych bez powtórzeń

Kalkulator generuje liczby pseudolosowe bez powtórzeń z zakresu od 0 do n-1.
5003
Fizyczne

Prawo Ohma

Kalkulator oblicza opór w obwodzie w Omach. Aby otrzymać brakującą wartość, wpisz dwie, które już znasz i mogą posłużyć do wykonania obliczeń.
10084
Medyczne

Kalkulator luki anionowej

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wielkość luki anionowej. http://pl.wikipedia.org/wiki/Luka_anionowa
16552
Życie codzienne

Ludzkie zapotrzebowanie na wodę

Kalkulator oblicza orientacyjne dzienne zapotrzebowanie twojego organizmu na wodę.