3578
Fizyczne

Prawo Ohma

Kalkulator oblicza opór w obwodzie w Omach. Aby otrzymać brakującą wartość, wpisz dwie, które już znasz i mogą posłużyć do wykonania obliczeń.


Zobacz podobne
43452
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
37054
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
30574
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
9829
Chemiczne

Rozpad radioaktywny

Kalkulator oblicza ile materiału radioaktywnego pozostanie po upływie określonego okresu czasu.
5801
Matematyczne

Liczba kwadratowo-trójkątna (Square triangular number)

Liczba kwadratowo-trójkątna posiada właściwości liczby kwadratowej oraz trójkątnej.
3456
Matematyczne

Ciąg Fibonacciego

Kalkulator generuje n początkowych wyrazów ciągu Fibonacciego.
21240
Życie codzienne

Temperatura odczuwalna

Kalkulator na postawie podanej temperatury powietrza oraz prędkości wiatru oblicza temperaturę odczuwalną.
12720
Życie codzienne

Kalkulator wysokości bezwzględnej chmury

Kalkulator pozwala obliczyć wysokość chmury i jej temperaturę na podstawie temperatury powietrza i punktu rosy.