534
Życie codzienne

Konwerter numeru telefonu

Konwerter przyjmuje na wejściu alfanumeryczny numer telefonu i zamienia go do formatu numerycznego.
1=1 2=ABC 3=DEF
4=GHI 5=JKL 6=MNO
7=PRS 8=TUV 9=WXY
0=0


Zobacz podobne
762681
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
53716
Życie codzienne

Kalkulator czasu ładowania baterii

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza przewidywany czas ładowania baterii.
38235
Życie codzienne

Przewidywany wzrost dziecka

Kalkulator na podstawie podanej płci dziecka oraz wzrostu rodziców oblicza przewidywany wzrost dziecka jako osoby dorosłej.
Użytkownicy oglądali również
18181
Matematyczne

Prosta przechodząca przez podane punkty

Kalkulator podaje równanie prostej przechodzącej przez podane przez użytkownika punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych.
11971
Finansowe

Kalkulator spłaty kredytu studenckiego

Kalkulator oblicza raty kredytu studenckiego zaciągniętego na podany okres.
250870
Pracownicze

Kalkulator chorobowego - oblicz zasiłek chorobowy (chorobowe)

jak wyliczyć chorobowe? jak obliczyć zasiłek chorobowy?
Kalkulator chorobowego oblicza wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego, biorąc pod uwagę różne powody nieobecności.
23555
Matematyczne

Kalkulator procentowy

Kalkulator pozwala obliczyć procenty z podanych wartości liczbowych.
684
Życie codzienne

Kalkulator położenia satelit geostacjonarnych

Kalkulator generuje optymalne ustawienie anteny satelitarnej dla odbioru sygnału telewizyjnego z wybranego satelity telekomunikacyjnego.