10214
Budowlane

Właściwości przekrojów rur kwadratowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych podaje właściwości rury kwadratowej.
10076
Budowlane

Izolacyjność ściany jednowarstwowej

Kalkulator pozwala obliczyć izolacyjość ściany jednowarstwowej.
10070
Budowlane

Kalkulator zaprawy klejącej do płytek

Kalkulator na podstawie podanej powierzchni układania płytek, długości boku płytki oraz ilości drzwi i okien oblicza potrzebną ilość zaprawy klejącej.
9846
Budowlane

Czas pracy tokarki

Kalkulator oblicza czas obrabiania i cięcia przez tokarkę na podstawie podanych danych obrabianego przedmiotu.
9589
Budowlane

Porównanie kosztów ogrzewania olejem i pompami OCHSNER

Kalkulator służy do porównywania kosztów eksploatacyjnych przy ogrzewaniu olejowym oraz pompami OCHSNER.
8944
Budowlane

Hydroizolacja tarasów [IZOHAN]

Kalkulator pozwala wyznaczyć cenę materiałów firmy IZOHAN potrzebnych do wykonania hydroizolacji tarasu o podanych wymiarach.
6624
Budowlane

Kalkulator stanu wilgotności równoważnej drewna

Kalkulator pozwala obliczyć wilogotność równoważną ściętego drewna (równowaga higroskopijna) na podstawie wzoru Hailwood-Horrobina.
5909
Budowlane

Kalkulator masy elementów metalowych

Kalkulator przelicza masę elementów metalowych w zależności od postaci produktu i rodzaju metalu.