10337
Fizyczne

Fizyczne właściwości cewki (zwojnicy)Zobacz podobne
47108
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
44237
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
34463
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
2696
Matematyczne

Działania na zbiorach

Kalkulator określa podstawowe działania na dwóch skończonych zbiorach w dziedzinie liczb rzeczywistych.
1201450
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
5137
Weryfikatory

Weryfikacja NIP - Sprawdź poprawność numeru NIP

Jak sprawdzić poprawność numeru NIP?
Weryfikator pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonego numeru NIP
10588
Matematyczne

Pole trójkąta za pomocą wzoru Herona

Kalkulator oblicza pole trójkąta po podaniu długości trzech boków.
28428
Matematyczne

Kalkulator średniej i kowariancji

Kowariancja jest miarą współzmienności dwóch zmiennych (X i Y). Kalkulator oblicza średnią dla danej próbki i kowariancję pomiędzy zmiennymi. Zbiory wartości X i Y muszą być równoliczne.