3927
Ludność

Abonenci radia

3903
Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

3835
Infrastruktura

Transport miejski

3761
Ochrona środowiska

Zestawienie informacji o odpadach

5820
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
5752
Infrastruktura

Ile jest przychodni ogółem?

Dane: Przychodnie ogółem
Zakres danych: Ochrona zdrowia
Lata: 2005,2007,2009,2011,2012,2013,2014,2015
5685
Rynek pracy

Jaki procent osób pracuje w sekcji rolnictwo , łowiectwo, leśnictwo i rybactwo?

Dane: Pracujący w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Zakres danych: Aktywność zawodowa ludności
Lata: 2005,2011,2012
5657
Dane o województwach

Jaka jest liczba ludności w województwie mazowieckim?

Dane: mazowieckie
Zakres danych: Ludność
Lata: 2012,2015
5360
Dane o województwach

Jaka jest liczba ludności w województwie wielkopolskim?

Dane: wielkopolskie
Zakres danych: Ludność
Lata: 2012,2015