1179
Ochrona środowiska

Jaka ilość ścieków zostaje oczyszczonych biologicznie?

Dane: Oczyszczone ścieki biologiczne
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
1178
Ochrona środowiska

Ile wynoszą zasoby eksploatacyjne wód podziemnych?

Dane: Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
Zakres danych: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
1169
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba kóz pod ochroną?

Dane: Ważniejsze zwierzęta chronione: kozice
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
1150
Ochrona środowiska

Ile wynosi powierzchnia polskich lasów ogółem?

Dane: Powierzchnia polskich lasów ogółem
Zakres danych: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych
Lata: 1999,2002,2005,2008,2010,2012,2013,2014,2015
1133
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba bobrów pod ochroną?

Dane: Ważniejsze zwierzęta chronione: bobry
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015