1437
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych?

Dane: Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
1433
Ochrona środowiska

Ile jest pomników przyrody ogółem?

Dane: Pomniki przyrody ogółem
Zakres danych: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych
Lata: 2001,2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
1433
Ochrona środowiska

Jaka ilość ścieków zostaje oczyszczonych chemicznie?

Dane: Oczyszczone ścieki chemiczne
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
1404
Ochrona środowiska

Jaka jest ilość odpadów magazynowanych czasowo?

Dane: Odpady magazynowane czasowo
Zakres danych: Zanieczyszczenia środowiska
Lata: 2005,2010,2011
1392
Ochrona środowiska

Jaka jest liczba wilków pod ochroną?

Dane: Ważniejsze zwierzęta chronione: wilki
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015