2850
Dane o Polsce

Kluby sportowe łącznie

2814
Dane o Polsce

Chłodnie zamknięte

2761
Dane o Polsce

Punkty gastronomiczne

2735
Dane o Polsce

Sporty zimowe

2289
Dane o Polsce

Jakie jest pogłowie bydła w Polsce ogółem?

Dane: Pogłowie bydła ogółem
Zakres danych: Rolnictwo
Lata: 1999,2001,2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2269
Dane o Polsce

Jaka jest cena za czyszczenie chemiczne garnituru męskiego 2-częściowego w regionie południowym?

Dane: Cena za oczyszczenie chemiczne garnituru męskiego 2-częściowego - za 1kpl w regionie południowym
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2268
Dane o Polsce

Ile jest budynków niemieszkalnych, oddanych do użytkowania?

Dane: Budynki nowe oddane do użytkowania: niemieszkalne
Zakres danych: Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i niezamieszkane
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2263
Dane o Polsce

Jaka jest liczba mieszkań, oddanych do użytkowania?

Dane: Mieszkania oddane do użytkowania
Zakres danych: Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i niezamieszkane
Lata: 1999,2001,2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2254
Dane o Polsce

Jaka jest liczba wypadków drogowych?

Dane: Wypadki drogowe
Zakres danych: Transport
Lata: 2001,2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015