2703
Dane o Polsce

Ile wynoszą dochody własne na 1 mieszkańca?

Dane: Dochody własne na 1 mieszkańca
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2662
Dane o Polsce

Ile jest budynków mieszkalnych, oddanych do użytkowania?

Dane: Budynki nowe oddane do użytkowania: mieszkalne
Zakres danych: Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i niezamieszkane
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2616
Dane o Polsce

Jaka jest cena za czyszczenie chemiczne garnituru męskiego 2-częściowego w regionie południowym?

Dane: Cena za oczyszczenie chemiczne garnituru męskiego 2-częściowego - za 1kpl w regionie południowym
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2609
Dane o Polsce

Jakie jest pogłowie bydła w Polsce ogółem?

Dane: Pogłowie bydła ogółem
Zakres danych: Rolnictwo
Lata: 1999,2001,2004,2007,2010,2012,2013,2014,2015
2607
Dane o Polsce

Ile wynosi sprzedaż hurtowa towarów ogółem?

Dane: Sprzedaż hurtowa ogółem
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 1999,2003,2005,2007