2474
Dane o Polsce

Jaka jest liczba rozwodów w Polsce?

Dane: Rozwody
Zakres danych: Spis statystyczny
Lata: 1999,2002,2005,2008,2010,2012,2013,2014,2015
2462
Dane o Polsce

Ile trzeba zapłacić za 1kW/h?

Dane: Energia elektryczna dla gospodarstw domowych (taryfa G-11) - za 1kWh
Zakres danych: Przeciętne ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych
Lata: 1999,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2422
Dane o Polsce

Ile wynoszą dochody własne na 1 mieszkańca?

Dane: Dochody własne na 1 mieszkańca
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2404
Dane o Polsce

Ile kosztuje litr benzyny?

Dane: Benzyna silnikowa "Euro-Super" - 1l
Zakres danych: Transport
Lata: 1999,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
2401
Dane o Polsce

Ile wynosi wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej ogólnie?

Dane: Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej ogółem
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2008,2009,2010,2011,2012