Siły

Przelicznik jednostek miar siły

Nazwa Symbol Wynik

niuton (newton)

N 1000,00

kiloniuton (kilonewton)

kN 1,00

dyna (dyne)

dyn 100000000,00

kilogram-siła (kilogram-force)

kG 101,97

poundal

pdl 7233,27

lbf) (pound-force)

lbs 224,81


Najpopularniesze kalkulatory