53054
Zdrowie

Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie - metoda YMCA

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie metodą YMCA.
17472
Fizyczne

Powierzchnia radiatora

Kalkulator oblicza optymalną powierzchnię radiatora dla jego wskaźnika temperatury.
44525
Matematyczne

Obwód elipsy

Kalkulator oblicza obwód elipsy dla podanych długości osi przez nią przechodzących.
40379
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
13718
Życie codzienne

W jakiej odległości uderzył piorun

Kalkulator na podstawie podanego czasu od zobaczenia pioruna do usłyszenia grzmotu oblicza w jakiej odległości nastąpiło wyładowanie.
13935
Chemiczne

Stężenie molarne z masy i objętości

Kalkulator pozwala wyznaczyć stężenie molarne danego roztworu.
18886
Zdrowie

Generator idealnej wagi ciała wg wzoru Broca

Na podstawie podanego wzrostu i płci oblicza idealną dla Ciebie wagę ciała według wzoru Broca.
19244
Generatory

Generator liczb pseudolosowych bez powtórzeń

Kalkulator generuje liczby pseudolosowe bez powtórzeń z zakresu od 0 do n-1.
389141
Pracownicze

Kalkulator chorobowego - oblicz zasiłek chorobowy (chorobowe)

jak wyliczyć chorobowe? jak obliczyć zasiłek chorobowy?
Kalkulator chorobowego oblicza wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego, biorąc pod uwagę różne powody nieobecności.
6373
Finansowe

Wycena aktywów kapitałowych CAPM w postaci CML

Kalkulator CAPM w postaci CML pozwala obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu z tzw. portfela efektywnego (znajdującego się na granicy portfeli efektywnych Markowitza).
19900
Matematyczne

Pierwiastki równania kwadratowego

Kalkulator na podstawie wprowadzonych współczynników oblicza pierwiastki równania kwadratowego.
10656
Matematyczne

Oblicz liczbę wyrazów i znaków w tekście

Kalkulator ma na celu zliczenie liczby wyrazów i znaków w tekście.
43757
Medyczne

Klirens (współczynnik oczyszczania) kreatyniny

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza wyestymowany klirens kreatyniny, na podstawie równania Cockcroft-Gault.
16987
Matematyczne

Pole i obwód koła

Jak obliczyć pole i obwód koła?
Kalkulator oblicza na podstawie podanego promienia pole i obwód koła.
36849
Matematyczne

Kombinacje znaków i liczb

Kalkulator pozwala wyznaczyć istniejące kombinacje dla podanego przez użytkownika ciągu znaków.