208245
Zdrowie

Kalkulator Powierzchni Ciała BSA (Body Surface Area)

Jak obliczyć swoje BSA? Jak sprawdzić BSA?
Kalkulator oblicza BSA (Body Surface Area) za pomocą wzoru Mostellera oraz DuBois'a.
14544
Budowlane

Izolacyjność ściany jednowarstwowej

Kalkulator pozwala obliczyć izolacyjość ściany jednowarstwowej.
9861
Medyczne

Płyny utrzymania (Maintance fluid)

Kalkulator na podstawie wprowadzonej wagi w kilogramach oblicza
33528
Weryfikatory

Weryfikacja numeru ISSN

Kalkulator pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru ISSN (Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego). Najczęstsze pytania: Jak sprawdzić numer ISSN?